What's new
2018/12
13

Běla Kolářová a Jiří Kolář

Hostem besedy je historička umění a kurátorka doc. Marie Klimešová (Ústav pro dějiny umění FF UK v Praze). Tvorbou Běly a Jiřího Kolářových se dlouhodobě zabývá, naposledy výstavou a publikací Jiří Kolář: Úšklebek století (léto 2018, Národní galerie v Praze).

 

  

Asi nejznámějším výtvarníkem Prahy 4 je Jiří Kolář, básník a kolážista, autor velkého množství nových výtvarných technik. Jeho žena fotografka Běla Kolářová zůstávala řadu let v jeho stínu, a až v poslední době se důležitosti její práce dostává ocenění. Manželé Kolářovi žili v Podolí až do vynuceného odchodu exilu v Paříži v roce 1980.

 

Podzimní besedy souvisí s naší činností a naším novým místem působení - Prahou 4. Představíme důležité osobnosti, akce, výstavy i instituce výtvarné kultury na Praze 4. 

Vstup je zdarma.

 

Během odpoledne i večera bude možné zakoupit knihy (poezie, beletrie, dětská literatura, umělecké katalogy, výtvarné publikace) z duplicit Archivu za symbolické ceny. Dále jsme připravili prodej autorských grafik spřátelených výtvarníků.