What's new
2014/02
15

Dar paní Dagmar Spívalové

Archiv děkuje paní Dagmar Spívalové za velkokrysý dar knih a katalogů z pozůstalosti PhDr. Marcely Mrázové (1935-2012) a PhDr. Bohumíra Mráze (1930-2001).
Historička umění Marcela Mrázová byla i pozoruhodnou malířkou, malovat začala po smrti matky v roce 1996.

Zpočátku se zabývala raně barokní architekturou v Čechách (disertační práce Jan Dominik Orsi de Orsini), potom jako galerijní a muzejní pracovnice českým uměním přelomu 19. a 20, století, zvláště dílem Františka Bílka a Josefa Váchala. V Galerii hlavního města Prahy zpracovala pražskou část Bílkovy pozůstalosti, připravila a vědeckým katalogem doprovodila první stálou expozici výboru z jeho díla v Bílkově vile na Hradčanech (otevřena v letech 1966 – 200). Napsala Život a dílo Františka Bílka. Chronologický přehled, 2000. Iniciovala a uspořádala po třiceti dvou letech první pražskou výstavu Josefa Váchala na Staroměstské radnici (1966), napsala publikaci Josef Váchal a kniha (1968) a předmluvu k prvnímu reprintu jeho Krvavého románu (1970). Uskutečnila velkou soubornou výstavu Aloise Wachsmanna (Obecní dům 1970) a řadu výstav ze sbírkového fondu Galerie hlavního města Prahy v Praze (České malířství 1850 – 1918, Obecní dům 1971; České malířství 1918 – 1945, Mánes 1973, Václav Brožík, Staroměstská radnice 1976) i v zahraničí (Padova, Kostnice). V Památníku písemnictví realizovala výstavu Josefa Váchala ( k 100. výročí jeho narození) a vůbec první výstavu Alberta Schamoniho 1906 – 1945, německého malíře a grafika (jednoho z prvních ilustrátorů Franze Kafky a spolupracovníka Josefa Floriana), včetně bibliofilských tisků. Autorka publikace Současná krajinomalba (1977), četných výstav a výstavních katalogů(Karel Myslbek, Helena Emingerová, Bořivoj Žufan, František Doležal ad.), odborných studií a recenzí. S Bohumírem Mrázem spolupracovala na publikacích Secese (1971), Encyklopedie světového malířství (1975, 1988) a Současná tapisérie (1980). Pod názvem Milý a dobrý hochu – Milovaný důstojný pane! vydala vzájemnou korespondenci Jakuba Demla a Josefa Váchala (2005), kterou opatřila mimo jiné Vzpomínkou na Josefa Váchala – odstavence. – Za uspořádání „objevných výstav Františka Bílka a Josefa Váchala (obě 1966) byla v roce 1968 odměněna cenou Antonína Matějčka. – Píše poezii, vlastním nákladem vydala dvě drobné básnické sbírky (Úlomky, Praha 1989 a Osidla, Těptín 1993). Je zastoupena v antologii české duchovní lyriky XX. století Krajiny milosti (editoři Ivan Slavík a Jiří Hauber, Kostelní Vydří 1994). – Výtvarné tvorbě se věnuje od roku 1992. První obraz olejovými barvami namalovala po smrti matky v roce 1996. O dva roky později se začala zabývat i dřevořezbou.
zdroj – Marcela Mrázová: Obrazy a dřevořezby (z let 1995 – 2006), katalog výstavy (Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, 2006)

http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?IDosoby=8058