What's new
2012/10
30

GALERIE JAKO OSOBNÍ PROSTOR

 

Diskuze se uskuteční 5. 11. 2012 od 17:00 v knihovně Archivu výtvarného umění v Centru současného umění DOX v Praze. 

Moderátorky: Karíma Al-Mukhtarová a Adéla Součková

Koncepce diskuze: Lenka Sýkorová 

Účastníci:

Jiří Hůla, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy

Eva Mráziková, bytová galerie Mrázikových, Ústí nad Labem

Jiří Ptáček, Zutý Mánes, České Budějovice

Lenka Sýkorová – Altán Klamovka, Praha

Nikola Čulík – Blahobyt, Praha

Libor Novotný a Jana Zhořová, Galerie Kaluž, Ostrava

Romana Veselá a Tereza Nováková, výstavní prostor Na Kalvárii v Ostrém u Úštěka

Dagmar Šubrtová, Otevřené ateliéry, Kladno

Lenka Dolanová a Michal Kindernay, Rur Art Map /yo-yo o.s./

Vstup na základě rezervace na emailu lenka.sykor@email.cz nebo na T 731 574 777.

Téma panelové diskuze je zaměřeno na problematiku “galerie jako osobního prostoru” v českém prostředí od 80. let minulého století po současnost. Okruh diskuzních otázek se věnuje galerijní činnosti s osobním vztahem k danému místu v návaznosti na kontext prostředí, ve kterém se galerie nachází, a díky kterému se může svému okolí vymezit jako autonomní výstavní zóna.  

Výběr výstavních prostorů postupně krystalizoval v průběhu pracovních schůzek a emailových rozhovorů s moderátorkami diskuze Karímou Al-Mukhtarovou a Adélou Součkovou i s vyzvanými provozovateli vybraných specifických výstavních projektů. Proto není založen na mapování daného jevu, ale má za cíl otevřít nové pohledy na problematiku prezentace současného českého umění v kontextu posledních třiceti let.

Diskuze konaná v návaznosti na activity projektu Action Galleries bude moderována a bude mít výstup ve formě video záznamu. První část proběhne formou prezentace jednotlivých účastníků. Poté bude následovat panelová diskuze na vytyčená témata:

1. jak je možné, že v době finanční krize, kdy trh s uměním stagnuje a výše grantů klesá, počet nových neziskových galerií vzrůstá?

2. současná galerijní scéna: rozdělení na grantové a negrantové galerie

3. problematika autorských honorářů pro umělce a kurátory

4. komunitní umění

5. kult umělce − umělecký trh − umělecká sebeprezentace prostřednictvím své galerie

6. scénografičnost výstav 

7. umělecká angažovanost

8. institucionální kritika