What's new
2021/11
11

Galerie Na shledanou

 

Galerie Na shledanou fungovala v nevyužívané smuteční síni na hřbitově Malsička ve Volyni od
roku 2010 do roku 2019 pod vedením Jana Freiberga, ve spolupráci s Městským muzeem ve
Volyni.
Za devět let své existence se galerie vyprofilovala v respektované místo s kvalitním programem
zaměřeným na vytěsňované téma smrti a umírání, ekologické projekty i virtuální realitu.
Paralelním programem galerie se stalo také vydávání velkoformátových Novin Na shledanou
věnovaných vztahu mezi smrtí, životem a uměním. Odborné texty se věnují funerální architektuře,
vztahu umění a konečnosti života, obnovování našeho vztahu se spiritualitou, reflektují realizované
výstavy a projekty.
Výstava Galerie Na shledanou představí zejména tiskové materiály a drobné práce
spolupracujících umělců, které vznikaly především jako výtvarný doprovod hřbitovních novin nebo
jako návrhy pro nejrůznější projekty (ochranné siluety dravců nebo návrh sochy-kadibudky
posledního rozloučení). Výstavu doprovodí dušičkové lampy sochaře Petera Demka - hořící sochy
z poslední výstavy na opuštěných hrobech na Malsičce a video z virtuální reality Galerie Na
shledanou od Vojtěcha Rady.

Galerie Na shledanou fungovala v nevyužívané smuteční síni na hřbitově Malsička ve Volyni od roku 2010 do roku 2019 pod vedením Jana Freiberga, ve spolupráci s Městským muzeem ve Volyni. Za devět let své existence se galerie vyprofilovala v respektované místo s kvalitním programem zaměřeným na vytěsňované téma smrti a umírání, ekologické projekty i virtuální realitu. Paralelním programem galerie se stalo také vydávání velkoformátových Novin Na shledanou věnovaných vztahu mezi smrtí, životem a uměním. Odborné texty se věnují funerální architektuře, vztahu umění a konečnosti života, obnovování našeho vztahu se spiritualitou, reflektují realizované výstavy a projekty. Výstava Galerie Na shledanou představí zejména tiskové materiály a drobné práce spolupracujících umělců, které vznikaly především jako výtvarný doprovod hřbitovních novin nebo jako návrhy pro nejrůznější projekty (ochranné siluety dravců nebo návrh sochy-kadibudky posledního rozloučení). Výstavu doprovodí dušičkové lampy sochaře Petera Demka - hořící sochy z poslední výstavy na opuštěných hrobech na Malsičce a video z virtuální reality Galerie Na shledanou od Vojtěcha Rady.