What's new
2020/05
28

Galerie Václava Špály

Historie Galerie Václava Špály začíná koncem roku 1941 výstavou Jana Štursy v Galerii Jos. R. Vilímek. V letech 1941–1949 bylo ve výstavních prostorách v domě na Národní třídě 30 otevřeno 83 výstav. Po roce 1948 se jméno galerie postupně proměňuje: 1949 – Galerie Práce, 1953 – Galerie Kniha, 1954 – Galerie Českého fondu výtvarných umění. V roce 1959 vzniká ve stejných prostorách Galerie Václava Špály.
V katalogu 15 grafiků (Galerie Václava Špály, 3. 3. – 2. 4.1967) je Jindřich Chalupecký poprvé uveden coby komisař výstavní síně, pro vrcholné období galerie (1965-1970) se vžilo označení Chalupeckého Špálovka. K většině výstav vyšly katalogy.
V době normalizace se v galerii konaly výstavy členů Svazu českých výtvarných umělců, zahraničních hostů a úkolových akcí (mj. 1975 - Výtvarní umělci k 30. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, 1978 – Umění vítězného lidu, 1983 – Člověk naší doby v životě a práci, 1985 – Vyznání životu a míru).
V roce 1994 vyhrál konkurz na vedení výstavní síně galerista Jaroslav Krbůšek (1952). Díky kontaktům a zkušenostem
z Galerie Opatov (v letech 1984 – 1992 tam uspořádal 111 výstav), později z vlastní soukromé Galerie Ruce (1994 – 1997, 30 výstav) zažila Špálovka druhý kvalitativní vrchol.
V roce 1997 rozdělil prostor galerie na dvě části, podzemí nazval Malá Špálovka. Galerie Malá Špálovka byla určena pro začínající autory a experimentální prezentace, přízemí a patro pro známé umělce. Během osmi let se zde konalo, někdy za přispění dalších kurátorů, 145 výstav.
Ve výběrovém řízení se v roce 2010 stala na deset let provozovatelem Galerie Václava Špály společnost PPF Art
patřící do skupiny PPF Group Petra Kellnera. PPF Art se věnuje „profesionálnímu umění současných českých tvůrců, zejména s důrazem na mapování různých poloh současné malby, ale i fotografie a sochařství“. Ročně pořádá šest až sedm převážně autorských výstav.