What's new
2016/10
06

Katarína Mašterová: Tvorba Zdeňka Palcra ve fotografiích Jana Svobody

Přednáška představí dva přátele – sochaře Zdeňka Palcra (1927-1996) a fotografa Jana Svobodu (1934-1990) v jejich společném díle. Palcrův ateliér ve Zdibech byl místem početných Svobodových návštěv a Palcrova díla i prostor ateliéru se staly autonomním námětem jeho fotografií, které Palcrovi konvenovaly natolik, že je v Polsku dokonce vystavil místo svých soch.