What's new
2011/05
20

Knihovna Jindřicha Nováka

Vztah ke knize byl pro tvorbu malíře a grafika Jindřicha Nováka (1923-2011) určující. Rád a hodně četl, měl vybranou knihovnu publikací o umění, velký soubor knih Jaroslava Haška s Ladovými ilustracemi.
Děkujeme malířově ženě, paní Taťaně  Štěpánová, která knihovnu Jindřicha Nováka Archivu věnovala.