What's new
2016/05
26

Libor Svoboda: Better City


Města tvoří krajiny. Vizuální stránku těchto krajin prozkoumává projekt Better City. Instalace sestávající z tisků a intervence do prostoru interiéru odkazuje k problematickému aspektu urbanismu, jímž je úroveň plánovitosti ve vztahu ke svévolným proměnám blízkým organičnosti či chaotičnosti. Geometrické uspořádání a plánovaný přístup byl ustavičně pokládán za zásadní předpoklad dokonalého prostoru, ideálního města.
Libor Svoboda v rámci svého zájmu o procesy idealizace prostředí takové jevy ohledává na pomezí skutečnosti, dohadu a fikce.

Libor Svoboda (1981) je absolvent ateliérů Digitální / Interaktivní média (Štěpánka Šimlová / Pavel Kopřiva) a doktorand na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

 

Jedním z mnoha oborů, náležejících do okruhu sbírkových dokumentů archivu výtvarného umění, je také architektura a s ní související obory urbanismu, dějin a teorie architektury. Jako doprovod výstavy vybral Archiv z této oblasti malou část, týkající se idealizovaných architektonických a urbanistických návrhů. Architekturu zde prostupuje určitá míra utopie, která se projevuje v úsilí o vychovávání člověka skrze prostor, který je mu nabízen k obývání. V návrzích se objevují vize blízké budoucnosti, podané v ideální formě, slibující lidem bezpečí, volnost a dokonalost.