What's new
2013/11
04

Miloš Šejn: Kresby-texty

Fotograf, kreslíř, performer, autor land artových instalací, obrazových básní a autorských knih, historik umění, výtvarný teoretik, kurátor. Zakladatel mezinárodního sdružení Bohemiae Rosa, zabývajícího se výzkumem vztahů lidského těla a historické krajiny se (od roku 1995). Žije střídavě v Praze a v Jičíně.
Šejn se od 60. let zabývá uměleckou reflexí přírodních procesů a krajiny. Původně se věnoval fotografii a nalezeným objektům, od 70. let své zážitky z putování krajinou přetváří v texty a kresby textem. Řadu podobně, směrem k přírodě orientovaných tvůrců, jakými jsou Milan Maur, Václav Malina, Jiří Kubový či Marian Palla, rozšiřuje o záznamy mezioborových vztahů historické (humanizované) krajiny a „divokosti“ v nás samých. Zajímá ho těsné prolnutí vlastního subjektu do výtvarného díla, inspiruje se projevy mimoevropských kultur a rituálními kresbami art brut. Ve svých aktivitách přenáší nové prvky do konkrétních míst v krajině, zpracovává statický a dynamický technický obraz, aktuálně využívá digitální vizuální technologie. Velký důraz klade na tělo a jeho fyzické nasazení v akcích a kresebných gestech. Leitmotivem jeho tvorby je určité místo a možnosti jeho aktualizace, dále písemný a vizuální záznam pohybu, putování, hmatatelné a viditelné stopy fyzického kontaktu (otisky, frotáž, vtírání pigmentu), záznamy působení světla (sluneční paprsky, oheň). Téměř čtyři desetiletí soustřeďuje rozsáhlé sbírky nálezů z oblasti neživé i živé přírody, fotografií, kresebných, textových a statistických záznamů. Sbírky a fragmenty předmětů použitých v jiných akcích podle vlastních měřítek třídí a interpretuje.
ŠB ( Bieleszová Šťepánka, Muzeum umění Olomouc, 2008)