What's new
2017/10
26

Spolek Pohodlí a KHM (v duchu rozmarné psychiatrie)

„Je dobré společně proměnit všední den v den nevšední.“


Spolek Pohodlí vznikl 2. července 1968 na zahrádce domku
fotografa Tomáše Nováka. Zakladateli a zároveň jeho prvními
samozvanými ministry a prezidenty byli – dle abecedy – Ludvík
Báča, Julie Brabcová, Miroslav Hynek (Mihy), Josef Samuel
Jelínek, Milan Kohout, Jindřiška Kostková (Röhnová), Miroslav
Němeček, André Novák, Tomáš Novák, Jaroslava Ptáčková
(Motyčka). Další ministři, členové a pěšáci byli do spolku
přijímáni na základě pochvalných listů a za úplatu na
Úřednických dnech. Seznam členstva není a ani nemůže být ze
známých i neznámých důvodů nikdy úplný. Pár členů o svém
členství dokonce ani nevědělo, namátkově Claudia Cardinale a
Antonín Novotný zvaný Sličný. Úřednické dny a Návštěvnické
hodiny spolku se od konce šedesátých let dvacátého století
konaly v hospodě U Bonaparta v Nerudově ulici, vládním nápojem
byl smíchovský Staropramen, nepřípustným pitím Malkao, biokys,
Raketa, Amara a ředidlo S 6006. Kromě nezbytného pití piva
byly U Bonaparta vítané i další činnosti, zejména „vyprávění
příhod ze života ve zkratce, vzájemné pochlebování a
pomlouvání, úžasné šňoření, obliba Johna Cage a kýče,
neutuchající sarkastický smích, rytmické muzicírovaná a
podupávání“. Přísně zakázané byly hovory o politice, o umění a
o sportovních výkonech.
Pohodlí tisklo novoročenky, plakáty a grafické listy,
udělovalo důtky a ocenění, vydávalo kalendáře a sborníky,
pořádalo Úřednické, Třešňové a Fotografické dny, filmové
festivaly, koncerty, divadelní představení, výlety do okolí
Prahy, každoroční zájezdy do jižních Čech. K většině akcí
existuje v archivu spravovaném Miroslavem Němečkem (Skleněným
mužíkem) bohatá dokumentace (pozvánky, grafiky, texty,
proslovy, referáty, fotografie).
Akce a jejich dokumentaci spolek Pohodlí nikdy nechápal jako
happeningy nebo performance, vznikaly spontánně, bez
uměleckých ambicí, jako společná zábava, jako účinná obrana
před demoralizujícím tlakem tehdejší společnosti. Fascinující
činnost spolků Pohodlí a Karla Hynka Máchy je téměř neznámá a
nedoceněná, ale do historie českého výtvarného umění patří
stejně jako v ledasčem podobná Křižovnická škola čistého
humoru bez vtipu.