What's new
2022/11
09

Vladimír Doležal: A najednou a jiné knihy

Vladimír Doležal (1946-2017)

Tvorba autorských knih provázela Doležalovu práci v celém jejím rozpětí od studií v 60. letech až do konce života. Doležal si průběžně zaznamenával svoje uvažování nad různými vizuálními náměty, figurálními i abstraktními, či jejich prolínáním. Takto rozvíjeným motivem je často jakési "abstraktní zátiší", rozvíjení vztahů mezi dvojrozměrnými objekty, které však evokují vztahy prostorové. Doležal své knihy doslova obývá. V denících se obklopuje kresbami předmětů, jež jsou mu drahé, i slovními evokacemi vzpomínek. Jindy pracuje s knihami nalezenými, v nichž přebudovává jednotlivé prvky knižní stavby - deformuje knižní blok, ze sazebního obrazce vytváří jednolité barevné plochy nebo naopak vizuální básně sui generis. Ovládnutí knižního prostoru je pro Doležala zásadní, kniha, jakkoli rozměrem nevelká, mu umožňuje realizovat jeho nekompromisní představy o výtvarném prostoru vůbec.

 

Kurátorka: Lucie Rohanová