O nás
Archiv výtvarného umění
Archiv výtvarného umění vznikl v roce 1984 jako součást činnosti Galerie H v Kostelci nad Černými lesy. Původní vymezení (české a slovenské výtvarné umění od roku 1939) se brzy rozšířilo, archiv se všestranně – časově (staré umění), územně (zahraniční umělci, exil), oborově – otevřel. Hlavním zájmem dál zůstává současné české a slovenské výtvarné umění.Základem archivu jsou katalogy setříděné do ně­kolika oddílů: katalogy samostatných výstav (podle jména autora a doby konání), katalogy společných výstav (podle názvu výstavy), katalogy skupin (podle jména skupiny a doby konání), katalogy výstav a akcí v jednotlivých galeriích (podle obce, názvu výstavní síně a doby konání). Způsob uložení umožňuje zatřídit přírůstky a vyloučit duplicity, pro studijní účely se mohou využívat i dosud nezpracované dokumenty.Zvláštním oddílem je typografická sbírka - asi 10 000 knih – setříděných podle jmen ilustrátorů či grafiků.Kromě katalogů, monografií, knih a časopisů Archiv shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje i další dokumenty, které se jinde systematicky nearchivují - pozvánky, plakáty, tiskové zprávy, texty, výstřižky, foto­grafie, diapozitivy, multimediální nosiče, parte, navštívenky ad. Dnes je zřejmě největší takto specializovanou sbírkou, řádově statisíce jedno­tek.Duplicitní materiály nabízíme nekomerčním galeriím k výměně, ostatním zájemcům k prodeji (www.artarchiv.cz - Antikvariát). Od roku 2003 Archiv spravuje občanské sdružení Archiv výtvarného umění.

Knihovna a výstavy
Od ledna 2010 Archiv v DOXu provozuje odbornou knihovnu a v přilehlém prostoru Malé věže pořádá výstavy. V knihovně je zpřístupněná pouze část dokumentů - základní literatura a a vybraná periodika. Díky vstřícnosti Národní technické knihovny získal Archiv do střednědobého pronájmu velké a zařízené sklady v Praze-Písnici.

Informační systém abART
Na zpracování dokumentů a informací Archiv od roku 2003 vyvíjí, plní a provozuje vlastní databázový systém – abART www.artarchiv.cz/abart. abART je relační databáze založená na atomizaci vkládaných dat (rozkladu na dále nedělitelné jednotky) a na jejich všestranném propojení. Informace (data) nepřebírá jako seznamy či texty, skládá je po částkách, odkazuje se na pramenné zdroje, převážně na dokumenty uložené v Archivu. abART je časově, územně i oborově otevřený, lze v něm zpracovávat informace i z ostatních - nejen uměleckých a kulturních – oblastí. Umožňuje připojení nejrůznějších souborů – textů, vyobrazení, zvukových nahrávek, videí ad.Informace uložené v abARTu jsou volně přístupné, mohou být sdílené a šířené pod podmínkou licence Creative Commons – BY-NC-SA (Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci).Atomizace a provázanost dat umožňuje vytváření specializovaných souborů – přehledy výstav a akcí, soupisy literatury, seznamy typografických či ilustračních prací, obsahy sborníků a časopisů, rejstříky, výročí, jubilea, rodáci, regionální osobnosti apod.Prvky všech kategorií uložené v abARTu (osoby, skupiny, instituce, akce, dokumenty, pojmy) lze díky struktuře databáze nahlížet z několika různých stran. abART tak odhaluje vlastní nedostatky, oprava provedená na jednom místě se projeví ve všech vazbách. abART se denně aktualizuje, zpracování probíhá on-line.abART je produkt, nástroj a proces. Denně doplňované informace lze automaticky exportovat na webově stránky, do jiných databázových systémů. Jako ukázku Archiv na svých stránkách denně uvádí dvě náhodně vybraná výročí narození a úmrtí, podmínkou výběru je navíc existen­ce portrétní fotografie. Kriteria výběru je možné podle případných požadavků – rodáci, výročí, jubilea, přehledy – nastavit.


Projekty

cs.wikipedia.org
V červnu 2012 navázal Archiv spolupráci s českou Wikipedií na projektu GLAM/abART. K 10. 9. 2012 se 250 článků české Wikipedie odkazuje na záznamy v abARTu, v abARTu bylo ke stejnému dní zpracováno 1 200 článků z české Wikipedie.

Nová prohlížecí verze
Nová prohlížecí verze abARTu umožní uživatelům fulltextové hledání. Pokročilé hledání je nadále založené na přesném zápisu a na kombinaci nastavených filtrů.Měsíční návštěvnost abARTu se pohybuje kolem 25 000 přístupů.

abART a regionální osobnosti
Archiv navázal spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje. Západočeské osobnosti (7 000 osob) zpracuje v abARTu, vytvoří k nim vazby na místa (obce) narození a úmrtí a instituce působení.

abART – z Čech do světa
Cílem projektu abART – z Čech do světa (1 000 umělců, 1 000 hesel, 20 000 reprodukcí), podpořeného Státním fondem kultury, je propagace českého umění v zahraničí. K tisícovce vybraných umělců Archiv (kromě průběžného běžného zpracování výstav a dokumentů) založí autorská hesla, připojí portrétní fotografie a dvacet reprodukcí.

Činnost občanského sdružení Archiv výtvarného umění podporují Ministerstvo kultury České republiky a hlavní město Praha.